Figuarts ZERO 海贼王 2年后佩罗娜

简介:

Figuarts ZERO 海贼王周边系列的级别或分类的周边单品

评分:

8

1人评分

我的评分:

IMAG1341.jpgIMAG1342.jpgIMAG1343.jpgIMAG1344.jpgIMAG1345.jpgIMAG1346.jpgIMAG1347.jpgIMAG1348.jpgIMAG1349.jpgIMAG1350.jpgIMAG1351.jpgIMAG1352.jpgIMAG1353.jpgIMAG1354.jpgIMAG1355.jpgIMAG1356.jpg

感谢78动漫网友古华多洛在揭皇榜活动中提供资料

 

感谢78动漫网友古华多洛在揭皇榜活动中提供资料

 

感谢78动漫网友andrew_21在揭皇榜活动中提供资料

厂商 万代
系列 Figuarts ZERO
级别或分类 海贼王
发售时间
未知
价格 3300日元
名称 2年后佩罗娜
人物名 佩罗娜
版本 普通版
材料种类 塑料
玩具分类 日系PVC
参与创建 dongchenhao0722adminiversonoo